PIERRES DEBUTBOK :

ANDRA SIDAN - NÄRA MÖTEN MED DET OKÄNDA

 
 

Boken Andra Sidan - Nära möten med det Okända

I boken Andra Sidan - Nära möten med det Okända - har Pierre Hesselbrandt samlat några av alla de erfarenheter han fått som medium. Boken fokuserar på de levandes möte med de döda. Han låter personerna själva berätta om hur de upplevde kontakten med Andra Sidan och hur det påverkat dem i positiv riktning senare i livet. Ofta har det handlat om lindrande av sorg och i flera fall om en läkeprocess.

Pierre skänker 5 kr på såld bok, till olika pensionärer. Se mer på facebooksidan och dess foton.

Köp boken på Bokus eller Adlibris.